Taksering

Ved taksering av eiendom legges det vekt på beliggenhet, type eiendom, størrelse, standard, driftskostnader og lokale forhold.

Utfra samlet vurdering og kjennskap til prisnivået på sammenlignbare eiendommer ansetter takstmannen verdien etter sitt beste skjønn og overbevisning.

Før befaring:

Følgende dokumentene bør framvises ved befaring:
For enebolig, rekkehus, fritidsbolig og eierleilighet
* Målebrev / skjøte
 • Kommunale utgifter (faktura)
 • Eventuelle leieinntekter, leiekontrakt
 • Felles kostnader ved privat vei (brøyting, vedlikehold etc)
 • Forsikringspapirer med avtalenummer, Byggforsikring.
 • Ligningsverdi/takst på boligen. Se siste selvangivelse.
 • Eventuelt boligmappe fra tidligere salg.
 • Tegninger, plan og snitt.
 • Sameiekostnader, hva dekker de ?
For borettslag/ andel/ aksje leilighet.
 • Husleie, faktura og informasjon om hva den dekker.
 • Informasjon om borettslaget, årsberetning.
 • Antall enheter i borettslaget, samt opprinnelig innskudd og pålydende andelsbrev.
 • Andel fellesgjeld og månedlig beløp ( husleie)
 • Forsikringspapirer med polise nummer Borettslagets byggforsikring,
 • Ligningsverdi/taksten på boligen. Se siste selvangivelse.
 • Eventuelt boligmappe fra tidligere salg (inneholder viktig info).
 • Siste årsmelding fra borettslaget.
Det er ikke sikkert alle dokumentene er relevante for din bolig, men finn frem de dokumentene dere har slik at dere slipper å lete under befaring.

Det er også fint om dere har god kunnskap til boligen, og særlig årstall for utbedring/ renovering av boligen.
Ta kontakt for sprørsmål!