Taksering

Ved taksering av eiendom legges det vekt på beliggenhet, type eiendom, størrelse, standard, driftskostnader og lokale forhold.

Utfra samlet vurdering og kjennskap til prisnivået på sammenlignbare eiendommer ansetter takstmannen verdien etter sitt beste skjønn og overbevisning.

Før befaring:

Følgende dokumenter bør framvises ved befaring:

For enebolig, rekkehus, fritidsbolig og eierleilighet:

 • Målebrev / skjøte
 • Kommunale utgifter (faktura)
 • Eventuelle leieinntekter, leiekontrakt
 • Felles kostnader ved privat vei (brøyting, vedlikehold etc)
 • Forsikringspapirer med avtalenummer, Byggforsikring
 • Ligningsverdi/takst på boligen. Se siste selvangivelse
 • Eventuelt boligmappe fra tidligere salg
 • Tegninger, plan og snitt
 • Sameiekostnader, hva dekker de ?

For borettslag/ andel/ aksje leilighet:

 • Husleie, faktura og informasjon om hva den dekker
 • Informasjon om borettslaget, årsberetning
 • Antall enheter i borettslaget, samt opprinnelig innskudd og pålydende andelsbrev
 • Andel fellesgjeld og månedlig beløp ( husleie)
 • Forsikringspapirer med polisenummer på Borettslagets byggforsikring
 • Ligningsverdi/taksten på boligen. Se siste selvangivelse
 • Eventuelt boligmappe fra tidligere salg (inneholder viktig info)
 • Siste årsmelding fra borettslaget

Det er ikke sikkert alle dokumentene er relevante for din bolig, men finn frem de dokumentene dere har slik at dere slipper å lete under befaring.

Det er også fint om dere har god kunnskap til boligen, og særlig årstall for utbedring/ renovering av boligen.

Ta kontakt hvis du har ytterligere spørsmål!

Om oss

Jeg har 40 års erfaring i bransjen og er opprinnelig utdannet Byggmester. I 2005 utdannet jeg meg videre til takstingeniør gjennom NITO Takst, og har de siste årene utelukkende drevet med takstrelaterte tjenester. Etter jevnlig kursing og videreutdanning har jeg i dag godkjenning innen verdi/lånetakst av bolig og mindre næringsbygg, tilstandsanalyse/boligsalgsrapport, skade og reklamasjon og naturskade.