Tjenester

Forenklet verdivurdering

Er brukt i forbindelse med finansiering av alle typer boligeiendommer. Det erstatter ikke Verdi- og lånetakst, som er beregnet til et utvidet bruksområde. Forenklede verdivurderingen inkluderer arealmåling, men det foreligger ingen bygningsmessig beskrivelse eller teknisk verdi. Eegner seg ikke som rapport ved kjøp og salg av bolig.

Verdi og lånetakst

Av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger, næringsbygg og tomter. En verdi og lånetakst er ikke en tilstandsrapport, men en rapport som i hovedsak baserer seg på en visuell befaring. I rapporten beskrives område, tomt og en bygningsmessig forhold. Dette gir en teknisk verdi, markedsverdi og lånetakst.

Tilstandsrapport / boligsalgsrapport

Av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En boligsalgsrapport er en tilstandsanalyse som legger vekt på de byggetekniske forholdene. Rapporten tar utgangspunkt i NBI`s levetidsbetraktninger. Denne rapporten anbefales ved kjøp og salg av bolig. Rapporten er utarbeidet av Nito takst og NTF.

Tilstandsanalyse

Av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og næringsbygg. En tilstandsanalyse sjekker takstobjektets tilstand. Denne rapporten brukes for å kartlegge hvilke vedlikeholdsbehov bygningen har.

Forhåndstakst

Av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. Brukes f.eks når det ønskes verdi av boligen før den er ferdig.

Reklamasjonsrapport

Er en upartisk rapport. Den har som formål og fremlgge fakta. Brukes når det er snakk om skader og/eller reklamasjonssaker.

Skadetaksering og Skadeskjønn

Ved forsikringsskader så er skadetakstmann den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang og årsak blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggskader, for eksempel etter brann. Forsikringstaker og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig/skjønnsmann.

Uavhengig kontroll

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Ved uavhengig kontroll skal det påses at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i TEK og at byggearbeidet er utført i henhold til tegninger og beskivelser.

Byggesøknader / bruksendring

Vi bistår deg i søknadsprosessen, og hjelper med byggesøknader og søknader om bruksendring. Ta kontakt hvis du har spørsmål, så hjelper vi deg.

Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, våtrom og lufttetthet.

Om oss

Jeg har 40 års erfaring i bransjen og er opprinnelig utdannet Byggmester. I 2005 utdannet jeg meg videre til takstingeniør gjennom NITO Takst, og har de siste årene utelukkende drevet med takstrelaterte tjenester. Etter jevnlig kursing og videreutdanning har jeg i dag godkjenning innen verdi/lånetakst av bolig og mindre næringsbygg, tilstandsanalyse/boligsalgsrapport, skade og reklamasjon og naturskade.