Våre tjenester

Forenklet verdivurdering:

Er brukt i forbindelse med finansiering av alle typer boligeiendommer. Det erstatter ikke Verdi- og lånetakst, som er beregnet til et utvidet bruksområde. Forenklede verdivurderingen inkluderer arealmåling, men det foreligger ingen bygningsmessig beskrivelse eller teknisk verdi. Eegner seg ikke som rapport ved kjøp og salg av bolig.

Verdi og lånetakst:

Av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger, næringsbygg og tomter. En verdi og lånetakst er ikke en tilstandsrapport, men en rapport som i hovedsak baserer seg på en visuell befaring. I rapporten beskrives område, tomt og en bygningsmessig forhold. Dette gir en teknisk verdi, markedsverdi og lånetakst.

Boligsalgsrapport:

Av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. En boligsalgsrapport er en tilstandsanalyse som legger vekt på de byggetekniske forholdene. Rapporten tar utgangspunkt i NBI`s levetidsbetraktninger. Denne rapporten anbefales ved kjøp og salg av bolig. Rapporten er utarbeidet av Nito takst og NTF.


Tilstandsanalyse:

Av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger og næringsbygg. En tilstandsanalyse sjekker takstobjektets tilstand. Denne rapporten brukes for å kartlegge hvilke vedlikeholdsbehov bygningen har.


Forhåndstakst:

Av eneboliger, leiligheter og fritidsboliger. Brukes f.eks når det ønskes verdi av boligen før den er ferdig.


Reklamasjonsrapport:

Er en upartisk rapport. Den har som formål og fremlgge fakta. Brukes når det er snakk om skader og/eller reklamasjonssaker.

Skadetaksering og Skadeskjønn:

Ved forsikringsskader så er skadetakstmann den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang og årsak blir kartlagt og det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggskader, for eksempel etter brann. Forsikringstaker og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig/skjønnsmann.

Uavhengig kontroll:

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Ved uavhengig kontroll skal det påses at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i TEK og at byggearbeidet er utført i henhold til tegninger og beskivelser.

Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, våtrom og lufttetthet.